رفتار حرکتی و نقش آن در زندگی

بخش اول

رفتار حرکتی، شاید برای اکثر مردم این یک واژه نامفهوم و جدید باشد. با اینکه از زمان تشکیل نطفه حرکت پیوسته با انسان است.

منظور از رفتار حرکتی چیست؟ چرا بررسی رفتار انسانی اهمیت دارد؟

حال در این میان لزوم بررسی و توجه به رفتار ناشی از حرکت و شاید حرکت ناشی از رفتار چیست؟

سعی بر آن است تصویری روشن و واضح از مفهوم واقعی و مورد قبول رفتار حرکتی ارائه شود تا در حد توان پاسخ گوی برخی از سوالات شما باشد.

رفتار حرکتی را می توان به سه بخش عمده زیر تقسیم نمود:

1-   یادگیری حرکتی

2-   رشد وتکامل حرکتی

3-   کنترل حرکتی

که هر یک دارای تعاریف و کاربرد های متنوعی هستند که به تفصیل بدان ها  پرداخته خواهد شد.

مقدمه

حرکت،یکی از مهمترین جنبه های زندگی هر انسان است.بدون شک زندگی هر انسان با حرکت مفهوم به خود می گیرد.

واژه حرکت به تغییر قابل مشاهده در موقعیت هر یک از اعضای بدن اشاره می کند.حرکت،عمل تکامل یافته فرآیندهای حرکتی بنیادی است.

تفاوت های فردی که منشاء آن در وراثت و محیط خلاصه می شوند عامل  بسیار مهمی در توانایی های بلقوه فرد محسوب می شود.همه انسان ها دارای توانایی های حرکتی ویژه ای هستند که شدت و ضعف آن بین افراد متفاوت است.با این وجود شرایط محیطی یکسانی برای همه افراد محیا نیست،پس نمی توان انتظار داشت که همگان از رویدادهای رشد و نمو خود بصورت یکسان بهره مند شوند.

با نگاه تحلیلی به عوامل محیطی (تجربه،یادگیری،طبیعت و عوامل بیرونی) ،فرد (وراثت،بیولوژی،طبیعت و عوامل درونی) و نیز تکلیف(عوامل جسمانی و مکانیکی) به روابط علی و معلولی موجود در رشد حرکتی پی می بریم.

دیدگاه های مختلفی برای فرآیند رشد در طول عمر ارائه شده است.با مرور اجمالی این نظریه ها گاه با تناقص های رشدی مواجه می شویم.برای مثال موضوع عمومیت فرآیند رشد در مقابل تفاوت های فردی (تلن و اولریخ ،1991) که امروزه توسط بیشتر دانشمندان ،نظریه توانایی حرکتی عمومی که زمانی پذیرفته بود رد شده است.این باور قدیمی که فرد می تواند یک توانایی را در موقعیت حرکتی خاص دارا باشد یا نه،توسط مفهوم (جدید) دیگری جایگزین شده است و آن این است که هر فرد توانایی های خاصی در هر زمینه ی اجرایی دارد.عوامل متعددی مثل توانایی های حرکتی و اجراهای فیزیکی از طرق پیچیده ای بر رشد ادراکی و عاطفی فرد تاثیر می گذارند.در عوض،هرکدام از آنها از نیاز های بسیار متنوع بیولوژیک و محیطی و یا مربوط به تکالیف خاص تاثیر می پذیرند.

دوران کودکی یکی از مهمترین مراحل رشدی هر انسانی می باشد که در آن زیر بنای مراحل بعدی هر فرد شکل می گیرد.

با عنایت به مراحل رشد،تفاوت های فردی و نیز ماهیت مهارت حرکتی ،لزوم توجه به دوران کودکی به شدت احساس می شود.

سرعت و میزان رشد به طور فردی مشخص می شود(تجربه)و شدیدا تحت تاثیر نیاز های اجرایی تکلیف قرار می گیرد.

بنابراین تدوین و برنامه ریزی صحیح در دوران کودکی می تواند نقش عمده ای در پالایش و ترکیب مهارت های حرکتی پیشرفته داشته باشد و لازمه ی آن توجه به تمامی جنبه های رشدی فرد است.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 3:18  توسط فرزاد حسنی سوها | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دنیا یعنی لبخند زیبای یک کودک

نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
آرشیو موضوعی
آشنایی با رفتار حرکتی
یادگیری حرکتی و اجرا
رشد، نمو و بالیدگی Development, Growth & Maturatio
رشد بهنجار پيش از تولد
رشد نابهنجار پيش از تولد
رشد طبيعى پس از تولد
نمو جسمى و باليدگى و فرآيند افزايش سن
سنجش نمو و باليدگى
رفتار حرکتى در دوران کودکى
رفتار حرکتى از نوجوانى تا بزرگسالى
اختلالات یادگیری در کودکان پیش دبستانی
رشد حرکتی
عوامل موثر بر رشد حرکتی
پیوندها
دانشگاه تربیت معلم تهران
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزش
OhioLINK ETD Center
Sign in to Yahoo!
SAGE Journals
Human Anatomy
google
Ammons Scientific - Journal
Science Direct
دانشگاه شهید بهشتی
وبسایت تخصصی شنا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM